inspiratie


Inspiratie voor op school of in je klas


Orthopedagoog Peter Mol schrijft over passend onderwijs, waarbij hij benadrukt dat passend onderwijs niet gecreëerd wordt door structuren, protocollen, aparte groepen of een perfect uitgeschreven zorgstructuur. Het zit in het hoofd, het hart en de handen van de professional: de leraar. Mol laat zien hoe je, soms door heel simpele handelingen, je vakmanschap vergroot.