Miranda Sentse

Dr. Miranda Sentse is orthopedagoog en promoveerde op de rol van relaties met ouders en leeftijdgenoten bij de ontwikkeling van probleemgedrag in de adolescentie. In haar onderwijs en onderzoek richt zij zich op de relaties van jongeren met hun leeftijdgenoten en op ontstaan, instandhouding en gevolgen van pesten.