Pers

Journalisten en redacteuren kunnen voor een recensie of artikel een gratis recensie-exemplaar van een boek opvragen. Ook is het bij veel boeken mogelijk een maand voor verschijning van een boek reeds een preview exemplaar te ontvangen.

Aanvraag recensie-exemplaar, contact met auteurs en andere informatie:

pers@lannoocampus.nl

Uitgeverij LannooCampus
p/a Papiermolen 14-24
3994 DK Houten
Nederland