Training in executieve functies

Beter bij de les is bedoeld voor kinderen op de basisschool vanaf 8 jaar en bestaat uit een Werkboek, een Handleiding en Trainersmateriaal en luisterbestanden. Om te leren werken met Beter bij de Les worden opleidingen georganiseerd.

Infobrochure | DownloadsOpleiding  |  Projectteam

Heeft u na het lezen van onderstaande informatie nog vragen over Beter bij de Les dan kunt u mailen naar

info@lannoocampus.nl

Effectieve training

Kinderen met zwakke executieve functies (de regelfuncties van het brein), zoals kinderen met ADHD of leerproblemen, hebben op school vaak problemen met het werkgeheugen, plannen en controleren. Deze functies spelen een cruciale rol bij het leren en zijn dan ook voorspellend voor leerprestaties. Beter bij de les is een bewezen effectieve methode om deze vaardigheden te trainen.
 
“Ik merk dat ik nu ook in de klas dingen beter kan onthouden. Bijvoorbeeld als de juf een instructie heeft gegeven, kan ik nu sneller aan de slag”-  Joris, 10 jaar

 

Oefenen van leervaardigheden en werkgeheugen

Met de training Beter bij de les oefenen kinderen op de basisschool met vaardigheden die belangrijk zijn bij het leren, zoals: aandacht, planning, werkgeheugen, doel- en taakgericht gedrag. Zij trainen hun werkgeheugen en krijgen meer inzicht in hun leergedrag. Hierdoor hebben zij uiteindelijk minder hulp nodig. Ook de leerkracht krijgt meer inzicht in het leergedrag van de leerling en kan hierdoor eerder doelgericht ingrijpen en de juiste ondersteuning bieden. In de complete Handleiding staan de achtergronden van Beter bij de les en wordt de training stap voor stap beschreven.
 
Beter bij de les - Trainershandleiding | Bestel nu voor € 33,99

Kinderen krijgen meer inzicht in hun leergedrag

Het doel van Beter bij de les is om leervaardigheden te verbeteren, het inzicht in leergedrag te vergroten en werkgeheugencapaciteit uit te breiden. De training voor het kind bestaat uit 25 individuele sessies van ca. 50 minuten onder begeleiding van een trainer op school. Aan de hand van een werkboekje, opdrachten en luistermateriaal wordt op een speelse manier getraind. Het Werkboek van Beter bij de les is het werkboek voor het kind, het bevat oefeningen die de kinderen leuk vinden om te doen en het boek is aantrekkelijk vormgegeven en geïllustreerd.
 
Beter bij de les - Werkboek | Bestel nu voor € 26,99

Kernvaardigheden bij het leren

Vijf kernvaardigheden zijn voor het kind van belang bij het uitvoeren van een taak, deze worden met Beter bij de les getraind:
    •    Gerichte aandacht
    •    Planning en initiatie
    •    Verdeelde aandacht en werkgeheugen
    •    Doel- en taakgericht gedrag
    •    Metacognitie: reflectie en controle van het eigen functioneren
De doos met Trainingsmateriaal en luisterbestanden bevat diverse sets met kaarten en blokjes voor de oefeningen, mallen en een herinneringskaart. Ook bevat dit materiaal een toegangscode naar de online te downloaden luisterbestanden, voorlichtingsmateriaal voor ouders en leerkrachten en extra materialen.
 
Beter bij de les - Trainingsmateriaal & luisterbestanden |  Bestel nu voor € 150,-

Downloaden van de luisterbestanden en het extra materiaal

In uw Trainingsmateriaal staat een toegangscode waarmee u de luisterbestanden en het extra materiaal kunt downloaden. Klik op de knop download hieronder om te beginnen met downloaden. Heeft u vragen over het downloaden van het extra materiaal dan kunt u mailen naar helpdesk@lannoo.com

Informatie en proefmateriaal Beter bij de les

Om u een goed beeld van de training te kunnen geven kunt u hier de informatiebrochure en proefmateriaal van de Handleiding voor trainers downloaden. Tevens kunt u twee voorbeelden van de luisterbestanden voor de kinderen beluisteren.  

Download informatiebrochure  
Download inkijkhoofdstuk Handleiding  

Twee voorbeelden luisterbestanden (dag 1 en dag 2)

 

Opleiding voor trainers en coaches

Om te leren werken met Beter bij de Les kunt u een opleiding volgen tot Beter bij de Les trainer of Beter bij de Les coach.
 
De BBL trainer is werkzaam als leerkracht, intern begeleider, of op een andere manier werkzaam in het onderwijs of in de zorg (schoolpsycholoog of orthopedagoog). De trainer:
    •     Traint leerlingen op school
    •     Ondersteunt de leerkracht en ouders
    •     Neemt deel aan supervisie en intervisie onder begeleiding van de BBL coach
 
De BBL coach is werkzaam in de GGZ en/of onderwijs en heeft een vooropleiding tot psycholoog of orthopedagoog (WO of HBO psychologie/ orthopedagogiek) met ervaring in diagnostiek en behandeling (cognitieve gedragstherapie/ oplossingsgerichte therapie).
De coach:
    •    Kan leerlingen op school trainen
    •    Verzorgt de ouder-leerkracht sessies, liefst samen met de trainer
    •    Superviseert de BBL trainer op afstand a.d.h.v wekelijkse supervisie contacten
    •    Verzorgt de diagnostiek nodig voor de indicatie van de training
    •    Verzorgt de voor- en nameting van de behandeling om de effectiviteit in kaart te brengen, ofwel superviseert deze als de trainer het heeft afgenomen.
 
Bij het uitvoeren van de training Beter bij de Les wordt nadrukkelijk geadviseerd gebruik te maken van de BBL coach, wanneer er bij de leerling sprake is van kinderpsychiatrie of andere problematiek die van invloed kunnen zijn op het uitvoeren van de training. Wanneer dit niet het geval is en BBL is wel wenselijk, dan kan een trainer zonder een coach de training geven maar strekt supervisie/intervisie zeer tot aanbeveling.
 
Personen die de BBDL coach cursus hebben gevolgd en toestemming hebben gegeven voor publicatie van hun naam kunt u vinden op deze pagina.
 
De opleiding wordt verzorgd door Pi-research, onderdeel van De Bascule waar Beter bij de les ontwikkeld is. U kunt zich inschrijven voor de opleiding tot Beter bij de les trainer en coach via www.piresearch.nl/producten/beter-bij-de-les
 
Wij adviseren u voordat u zich inschrijft de informatiebrochure te downloaden en lezen zodat u goed op de hoogte bent van de inhoud van Beter bij de les. Om aan de opleiding deel te kunnen nemen dient u de handleiding en het werkboek te hebben gelezen. Bestel hier de Beter bij de les handleiding en het werkboek.
 

 

Het projectteam van Beter bij de les

Beter bij de les is ontwikkeld door een projectteam van De Bascule, academisch centrum voor kinder- en jeugd psychiatrie, in samenwerking met het Academisch Medisch Centrum (AMC) Amsterdam. Uit een onderzoek in de praktijk bij een groot aantal scholen en kinderen in de regio Amsterdam blijkt dat de training effectief is. Na de training waren de kinderen vooruit gegaan op executieve functies als plannen, inhibitie, aandacht en werkgeheugen. Ouders en leerkrachten rapporteerden vooruitgang in het leergedrag, onder ander op het gebied van aandachtproblemen en metacognitieve vaardigheden.
 
De resultaten van het onderzoek werden in juli 2015 gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift 'Frontiers in psychology’. Download hier het onderzoeksartikel.
 
Leden projectteam beter bij de les:
Drs. Marthe van der Donk | Dr. Ariane Tjeenk-Kalff | Dr. Anne-Claire Hiemstra-Beernink | Drs. Jan Geelhoed | Drs. Jehanne Vieijra | Em. Prof. dr. Aryan van der Leij | Dr. Ramón Lindauer