Bern Martens

Bern Martens

Bern Martens is doctor in de informatica en docent in de lerarenopleiding van de Katholieke Hogeschool Leuven. Hij leidt sinds 1999 geregeld seminaries over ICT , ethiek en samenleving en schreef diverse publicaties over deze onderwerpen. Hi j is lid van de IFIP-werkgroep rond ethische en maatschappelijke aspecten van in formatietechnologie.