Lucien Fastré

Lucien Fastré

Lucien Fastré is oud-docent Vakdidactiek Economie aan de Lerarenopleidingen van UHasselt en van UC Leuven-Limburg.