Ludo Heylen

Ludo Heylen

Ludo Heylen is afscheidnemend directeur van het Centrum voor Ervaringsgericht Werken (CEGO) van de KU Leuven, waar hij bijna vijftien jaar mee aan het hoofd stond. Hij is een groot belangenbehartiger van meer welbevinden en betrokkenheid in de opvoeding. Hij publiceerde verschillende boeken over onderwijs en is een internationaal gewaardeerd expert in zijn domein.