Partners

Angst, Dwang en Fobie stichting

De Angst, Dwang en Fobie (ADF) stichting is de landelijke patientenvereniging voor mensen met angst, dwang en depressieve klachten. De stichting organiseert lotgenotencontacten door het hele land en onderhoudt contacten met de hulpverlening en de wetenschappelijke wereld. Daarnaast zijn voorlichting, zelfhulp, en belangenbehartiging belangrijke speerpunten. Kinderen en jongeren krijgen extra aandacht op speciaal voor hen ontwikkelde websites. Voor meer informatie over de ADF stichting kijk hier.

 

Oudervereniging Balans

Oudervereniging Balans komt al bijna 25 jaar op voor ouders van kinderen met ontwikkelingsproblemen en deze kinderen zelf. Meer dan 25.000 leden zijn al bij de vereniging aangesloten. Zij krijgen informatie, hun belangen worden behartigd bij overheid, in onderwijs en zorgverlening. Bovendien krijgen ze de gelegenheid om van elkaars ervaringen te leren. Voor meer informatie over Oudervereniging Balans klik hier.

 

Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie

De Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP) is de beroepsvereniging van kinder- en jeugdpsychotherapeuten. Al bijna 40 jaar is de VKJP een platform waar ervaringen gedeeld en visies uitgewisseld worden. De VKJP stimuleert de ontwikkeling van de kinder- en jeugdpsychotherapie door allerlei activiteiten te organiseren die aansluiten bij de stand van zaken in wetenschap en praktijk. Voor meer informatie over de VKJP klik hier.

MindfulKids

Het project MindfulKids is een kortdurende maar intensieve mindfulnesstraining in de schoolklas. Een mindfulnesstrainer oefent met de klas de basisvaardigheden van mindfulness, en draagt deze over aan de onderwijzer. Het pilot project MindfulKids is wetenschappelijk geëvalueerd door UvA-Virenze, het academisch behandelcentrum voor ouder en kind van de Universiteit van Amsterdam. Voor meer informatie over het project MindfulKids klik hier.

gedragsproblemenindeklas.nl

De website www.gedragsproblemenindeklas.nl voor onderwijsgevenden geeft praktische handreikingen om kinderen met gedragsproblemen, gedrags-, ontwikkelings- en leerstoornissen te kunnen ondersteunen in de klas. Deze website is ontwikkeld omdat er veel websites zijn met theorie, maar weinig websites met handreikingen voor de dagelijkse klassenpraktijk.