Ann-Sophie Bouckaert

Ann-Sophie Bouckaert

Ann-Sophie Bouckaert is master in de Toegepaste Economische Wetenschappen (UGent ), Master of Sciences in Marketing (VU Amsterdam) en geaggregeerde voor het secu ndair onderwijs. Ze werkt reeds zes jaar aan de HoGent als wetenschappelijk mede werker aan verschillende onderzoeksprojecten die zich vooral richten op het stim uleren van (tweedekans)ondernemerschap. Daarnaast doceert ze onder meer Strategi sch Management aan HoGent en leidt ze onderzoeksprojecten rond fondsenwervingsst rategie in non-profitorganisaties.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Hoe beginnen we daar nu aan?
Prijs:39,99