Annelies Walschap

Annelies Walschap

Annelies Walschap is als docent en trajectbegeleider verbonden aan de opleiding leraar kleuteronderwijs van Thomas More hogeschool.