Bernadette Sanders

Volg mij op

Bernadette Sanders

Bernadette Sanders is werkzaam als orthopedagoog in het basisonderwijs bij het Samenwerkingsverband Drechtsteden. Zij heeft 10 jaar gewerkt als ambulant dienstverlener bij de koninklijke Aurisgroep, waar zij jongeren en docenten op het voortgezet onderwijs en mbo begeleidde op het gebied van cluster 2 problematiek (waaronder TOS). Zij is daarnaast eigenaar van Smartonderwijs en geeft lezingen en workshops over leer- en gedragsproblemen. Bernadette heeft een brede ervaring in het basisonderwijs als leerkracht, remedial teacher en intern begeleider.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Praktische handelingsadviezen en tips
Prijs:€ 24,99