Bernadette Sanders

Volg mij op

Bernadette Sanders

Bernadette Sanders is orthopedagoog en is betrokken bij VVE trajecten van kinderen met spraaktaalproblemen. Zij is werkzaam geweest als ambulant begeleider bij cluster 2 waar zij kinderen met TOS in alle leeftijdsgroepen begeleidde in het regulier onderwijs.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Signaleren, praktische handelingsadviezen en tips
Prijs:32,99
Subtitle: 
Praktische handelingsadviezen voor school, praktijk en stage
Prijs:32,99
Subtitle: 
Praktische handelingsadviezen en tips
Prijs:29,99