Catherine Cookson

Catherine Cookson

Catherine Cookson werd in 1906 geboren in Tyne Dock in het noorden van Engeland. Ze was het buitenechtelijke kind van een jonge, arme vrouw, Kate, van wie ze ja ren dacht dat het haar oudere zus was. Catherine ging als dienstmeisje werken,w aardoor ze van dichtbij meemaakte hoe groot de verschillen waren tussen arm en r ijk. Door hard te sparen kreeg ze genoeg geld bij elkaar om een klein pension te kunnen kopen. Een van haar huurders was de schoolmeester Tom Cookson, met wie z e op vierendertigjarige leeftijd trouwde. Na diverse miskramen besloot ze te gaa n schrijven. Haar eerste boek, Kate Hannigan, was gedeeltelijk autobiografisch e n verscheen in 1950. Catherine Cookson groeide snel uit tot een van de meest ge lezen en succesvolste schrijfters ter wereld. In 1993 kreeg zij de titel Dame of the British Empire. Ze overleed in 1998, enkele dagen voor haar tweeënnegentigs te verjaardag.