Christian Koninckx

Christian Koninckx

Christian Koninckx is emeritus hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij was verbonden aan het Zweedse Instituut voor Internationale Culturele Betrekkin gen en is erevoorzitter van de Koninklijke Belgische Marine Academie. Hij is lid van de Zweedse Koninklijke Academie van Wetenschappen, voorzitter van de Belgis ch-Zweedse Vereniging, en ondervoorzitter en juryvoorzitter van de Stichting Voc atio. Hij is voorzitter van de Koninklijke Vereniging Dynastie en Cultureel Erfg oed. Hij publiceerde tal van monografieën en wetenschappelijke artikels over de monarchie.