Dirk Heirbaut

Dirk Heirbaut

Dirk Heirbaut studeerde geschiedenis en rechten te Gent, waar hij sinds 1997 rec htsgeschiedenis en Romeins recht doceert. Hij publiceerde diverse boeken en arti kelen over middeleeuwse en recente rechtsgeschiedenis en verbleef als onderzoeke r of gastdocent in Frankrijk, de Verenigde Staten, Duitsland en Zweden. Hij is s ecretaris van het Wetenschappelijk Comité Rechtsgeschiedenis van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten en redacteur van het T ijdschrift voor Rechtsgeschiedenis en van Pro memorie. Bijdragen tot de rechtsge schiedenis der Nederlanden.

Boeken van deze auteur