Dirk Heirbaut

Dirk Heirbaut

Dirk Heirbaut studeerde geschiedenis en rechten te Gent, waar hij sinds 1997 rechtsgeschiedenis en Romeins recht doceert. Hij publiceerde diverse boeken en artikelen over middeleeuwse en recente rechtsgeschiedenis en verbleef als onderzoeker of gastdocent in Frankrijk, de Verenigde Staten, Duitsland en Zweden. Hij is secretaris van het Wetenschappelijk Comité Rechtsgeschiedenis van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten en redacteur van het Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis en van Pro memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden.

Boeken van deze auteur