Emmanuel Nicolas

Emmanuel Nicolas

Emmanuel Nicolas doctoreert aan de faculteit psychologie en pedagogische wetensc happen van de Université de Mons, en is maatschappelijk werker en gezinstherapeu t. Hij werkt als onderzoeker met daklozen en drugsverslaafden in de streek van C harleroi.