Gert Goeminne

Gert Goeminne

Dr. Gert Goeminne is als postdoctoraal onderzoeker van het FWO-Vlaanderen verbon den aan het Centrum Leo Apostel (VUB) en het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (Universiteit Gent). Als Doctor in de Natuurkunde bestudeert hij momenteel de po litieke dimensie van duurzaamheidskwesties vanuit het perspectief van wetenschap s- en technologiestudies.