Hans Meganck

Hans Meganck

Hans Meganck is welzijnswerker en docent in de bacheloropleiding Sociaal werk aa n de Arteveldehogeschool Gent.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Goede zorg voor kwetsbare mensen
Prijs:25,99