Herberd Prinsen

Herberd Prinsen

Herberd Prinsen is opleider, trainer, coach en adviseur voor het onderwijs, de z org en het bedrijfsleven. Hij was ruim 25 jaar docent, counselor, trainer en lee rlingbegeleider. Hij is de oprichter van HPC Opleiding, Training en Advies. Vanu it zijn praktijk voor psychotherapie begeleidt hij jongeren, hun ouders en volwa ssenen.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Een praktisch handboek voor trainers in en buiten het onderwijs
Prijs:34,99