Herlinde Wynants

Herlinde Wynants

Herlinde Wynants is internist. Sinds 1995 werkt ze in het Universitair Ziekenhui s Antwerpen, waar haar interesse gewekt is voor mensen met door stress uitgelokt e lichamelijke klachten, waaronder langdurige vermoeidheid. Ze is van bij de pri lle start betrokken bij de interdisciplinaire werking van het referentiecentrum voor CVS (chronisch vermoeidheidssyndroom), waar vanuit een biopsychosociale inv alshoek ingegaan wordt op de verwevenheid van sociale dimensie, lichaam en geest