Ilse Vervenne

Ilse Vervenne

Ilse Vervenne is meer dan vijftien jaar werkzaam als ergotherapeute in het Revalidatiecentrum De Kindervriend in Rollegem-Kortrijk. Zij geeft rekentherapie aan kinderen met leer-en ontwikkelingsstoornissen en is lid van de werkgroep ‘rekenstoornissen’ van SIG Gijzegem.