Jacques Van Keymeulen

Jacques Van Keymeulen

Jacques Van Keymeulen (°1952) is licentiaat in de geschiedenis en doctor in de Germaanse filologie. Hij is verbonden aan de vakgroep Taalkunde van de Universiteit Gent en doceerde er historische taalkunde en variatielinguïstiek.