Jan Vranken

Jan Vranken

Jan Vranken is socioloog en emeritus gewoon hoogleraar aan de UA en onafankelijk wetenschappelijk consultant (Casum). Ook is hij vrijwillig medewerker aan de UG ent.

Boeken van deze auteur