Kitty Jurrius

Kitty Jurrius

Kitty Jurrius is directeur van Stichting Alexander, een niet-commercieel landeli jk instituut voor jeugdparticipatie en participatief jongerenonderzoek.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Ethiek, methoden en resultaten van onderzoek met en door jeugd
Prijs:32,99