Klaas A.D. Smelik

Klaas A.D. Smelik

Klaas A.D. Smelik (Hilversum 1950) studeerde theologie, Semitische talen, oude g eschiedenis en archeologie. In 1977 promoveerde hij aan de Universiteit van Amst erdam. Sinds 1 oktober 2005 is hij voltijds verbonden aan de vakgroep Talen en c ulturen van het Nabije Oosten en Noord-Afrika van de Faculteit Letteren en Wijsb egeerte van de Universiteit Gent voor de vakken Hebreeuws en Jodendom.