Lieve Geerts

Lieve Geerts

Lieve Geerts is docent communicatie en gespreksvoering in de opleiding Orthopeda gogie van de Karel de Grote-Hogeschool en trainer bij Bind-Kracht. Ze ontwikkeld e expertise rond het werken met mensen zonder papieren en maatschappelijk kwetsb are gezinnen.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Krachtgericht werken in een context van armoede en culturele diversiteit
Prijs:19,99