Lieven Pauwels

Lieven Pauwels

Prof. Dr. Lieven Pauwels is professor aan de vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal recht (UGent). Hij is actief bezig met criminologische theorietoetsing, kwantitatieve methoden en criminaliteitspreventie.