Monique Smeets

Monique Smeets

Monique Smeets werkte als kleuterjuf in Mechelen. Nadien maakte ze een carrièreswitch en ging lesgeven aan de lerarenopleiding Thomas More Mechelen. Ze stond aan de bakermat van de LIO-opleidingen en geeft naast haar lesopdrachten en stagebegeleiding, nascholingen en teamgerichte coaching op de werkvloer.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Richt je klas in tot een krachtige leeromgeving
Prijs:34,99