Pol Bracke

Pol Bracke

Pol Bracke werkt sinds 2012 binnen de Hogeschool Gent aan onderzoeksprojecten inzake sociaal ondernemen. Hij specialiseerde zich in arbeidsmarkt en HR-thema’s, in sociaaleconomische onderwerpen en in maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Aan de slag met sociale businessmodellen
Prijs:25,99