Beweging in beleid/beleid in beweging

Product details

NULL

Afwerking: 
Paperback
Aantal pagina's: 
530
Afmetingen: 
240x170
Verschijningsdatum: 
23/09/2014
EAN: 
9789038224060
Nur-code: 
Mens en maatschappij algemeen
Uitgever: 
Academia Press
Druk: 
1

Beweging in beleid/beleid in beweging

Het publieke beheer van de sport- en bewegingssector. Editie 2014

    De afgelopen decennia hebben sport en fysieke activiteit in sterke mate aan belang gewonnen. Sport en lichaamsbeweging evolueerden van een randactiviteit tot een populaire en wijdverspreide vorm van actieve (vrije)tijdsbesteding. Meer nog,sporten en bewegen zijn als het ware een 'norm' geworden. Bovendien worden sport en fysieke activiteit ook steeds meer als een middel aanzien om andere, bredere doelstellingen te realiseren. Sport en fysieke activiteit zorgen niet alleen voor plezier, maar worden ook gelinkt aan het bevorderen van gezondheid, het stimuleren van sociale cohesie, het creëren van tewerkstelling, etc. Sport en fysieke activiteit worden om heel uiteenlopende redenen als waardevol gepercipieerd, zowel vanuit een individueel als vanuit een maatschappelijk perspectief. Sport en beweging zijn dan ook niet meer weg te denken van de beleidsagenda, en worden als een volwaardig beleidsdomein beschouwd. De overheid intervenieert op verschillende manieren: ze voert een sportpromotiebeleid, ondersteunt sportverenigingen, verstrekt subsidies voor de bouw van sportaccommodaties, financiert topsport, zorgt voor een wettelijk kader, enzovoort. Sport wordt daarnaast ook als instrument voor politieke propaganda gebruikt of als middel om internationaal prestige te verwerven. De overheid is onmisbaar voor het sport- en bewegingsveld, maar omgekeerd maakt de overheid ook zelf dankbaar gebruik van deze sector.Dit boek richt zich tot studenten, beleidsmakers, bestuurders en andere professionals die actief zijn in en/of interesse hebben voor het publieke sport- en bewegingsbeleid. Doorheen dit boek wordt de rol van de overheid met betrekking tot sport en beweging geëxpliciteerd en verduidelijkt, en waar nodig en wenselijk ook in vraag gesteld. Daarbij wordt aandacht besteed aan hoe het beleid tot stand komt en over welke instrumenten de overheid beschikt om de vooropgestelde beleidsintenties te verwezenlijken. Zowel topsport, breedtesport als andere vormen van bewegingscultuur komen aan bod. Centraal staat dat beleid maken, het maken van keuzes inhoudt. Deze derde, herziene uitgave van Beweging in beleid/Beleid in beweging stelt de lezer in staat om met een kritische blik naar de complexe, maar boeiende relatie tussen sport, overheid en beleid te kijken en gaandeweg een eigen, onderbouwde visie hieromtrent te ontwikkelen. Met een voorwoord van Philippe Paquay (Administrateur-generaal Bloso) en van Frank Bulcaen (Voorzitter Vlaamse Sportraad).

    Prijs:29,99

    Gratis verzending vanaf € 24,99 (Benelux)

    Beschikbaarheid:

    Uitverkocht