Meten en weten over zweten

Product details

NULL

Afwerking: 
Paperback
Aantal pagina's: 
264
Afmetingen: 
241x170
Verschijningsdatum: 
24/10/2011
EAN: 
9789038218182
Nur-code: 
Statistiek en methodologie
Uitgever: 
Academia Press
Druk: 
1

Meten en weten over zweten

Methoden van sociaalwetenschappelijk sportonderzoek

  Meten en weten over zweten wil de lezer een portie basiskennis verschaffen met betrekking tot de regels, procedures en methoden van sociaalwetenschappelijk sportonderzoek. Het boek tracht een systematisch overzicht te geven van de verschillende fasen van het onderzoeksproces. Hoe wordt een onderzoeksdesign opgesteld? Welke onderzoeksvragen staan centraal? Welke hypothesen worden vooropgesteld? Welke onderzoekseenheden worden geselecteerd, en op welke manier? Moeten de onderzoeksvragen beantwoord worden door middel van kwantitatief onderzoek, kwalitatief onderzoek, of een combinatie van beide? Indien voor kwantitatief onderzoek geopteerd wordt, zal men dan een vragenlijst opstellen, een experiment opzetten of gebruik maken van secundaire gegevens? Indien voor kwalitatief onderzoek geopteerd wordt, zal men dan diepte-interviews afnemen, documenten analyseren of zelf gaan observeren? Hoe gaat men precies te werk om kwalitatieve of kwantitatieve data (of een combinatie van beide) te verzamelen? En eens de data verzameld is, op welke manier wordt ze verwerkt? Al deze en andere facetten van sociaalwetenschappelijk sportonderzoek komen in dit boek aan bod. Tot slot bevat het boek twee heel concrete toepassingen met betrekking tot 'meten en weten over zweten', met name het meten van actieve sportdeelname en het segmenteren van de sportmarkt. Meten en weten over zweten richt zich voornamelijk tot beginnende wetenschappers insociaalwetenschappelijk sportonderzoek. Dit kunnen zowel studenten zijn die voor hun eindwerk zelfstandig een empirisch onderzoek moeten uitvoeren, maar ook reeds gevorderde onderzoekers die een overzicht wensen van sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethoden, of beleidsmakers binnen een overheidscontext of binnen de sportsector die beleidsteksten, SWOT-analyses etc. wensen te onderbouwen door middel van empirisch onderzoeksmateriaal. Bovendien is een solide kennis over het gebruik van methoden van sociaalwetenschappelijk onderzoek niet alleen onontbeerlijk om zelfstandig empirisch onderzoek op te zetten, maar evenzeer om bestaand onderzoek op correcte wijze te kunnen evalueren en interpreteren. Het boek is dan ook voorzien van tal van voorbeelden van bestaand, al dan niet gepubliceerd, sociaalwetenschappelijk sportonderzoek.

  Boeken van dezelfde auteur(s)

  Subtitle: 
  Vier decennia sportbeleid en sportparticipatie
  Prijs:39,99
  Prijs:24,99

  Gratis verzending vanaf € 24,99 (Benelux)

  Beschikbaarheid:

  Leverbaar (binnen 1-2 werkdagen in huis)