Sarah Van Hoof

Sarah Van Hoof

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Een sociolinguïstische analyse van het taalgebruik in fictiereeksen op de Vlaamse openbare omroep (1977-2012)
Prijs:45,00