Stijn Joye

Stijn Joye

Stijn Joye is verbonden aan de vakgroep Communicatiewetenschappen van de Universiteit Gent. Hij doceert en voert onderzoek uit in het brede veld van audiovisuele beeldcultuur en culturele mediastudies.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
De rol van media in een democratische samenleving
Prijs:24,99