Thomas Block

Thomas Block

Prof. dr. Thomas Block is directeur van het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling en docent 'Duurzaamheid en governance' binnen de vakgroep Politieke Wetenschappen (Universiteit Gent). Vanuit een complexiteitserkennend en genuanceerd construct ivistisch perspectief analyseert hij proces- en machtsmechanismen in functie van duurzaamheidstransities.