Vlaamse Onderwijsraad

Volg mij op

Vlaamse Onderwijsraad

De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) is de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Onderwijs en Vorming. Vertegenwoordigers uit het hele onderwijslandschap en van de sociaal-economische en sociaal-culturele organisaties overleggen in de Vlor over het onderwijs- en vormingsbeleid. Op basis daarvan geeft de Vlor adviezen aan de Vlaamse minister bevoegd voor Onderwijs en Vorming en aan het Vlaams Parlement.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Identiteit en waarden op school
Prijs:24,99
Subtitle: 
Wetenschappers voor het voetlicht
Adviesprijs:29,99
Prijs:14,99
You save:-50%