Wijnand Noot

Wijnand Noot

Wijnand Noot studeerde in 1992 te Leiden af als cultuurfilosoof. Sinds 1996 is h ij docent filosofie in het secundair en volwassenenonderwijs. Tevens doceert hij bedrijfsethiek voor technici aan de Haagse Hogeschool. Hij is actief geweest al s (medisch) journalist en publiceerde wijsgerige artikelen.