Wouter Lambrecht

Wouter Lambrecht

Wouter Lambrecht studeerde Klinische Psychologie aan de UGent, waarna hij de twe ejarige interuniversitaire postacademische opleiding Klinische Neuropsychologie volgde. Heden werkt hij als klinisch neuropsycholoog in de Hersenletselpraktijk te Gent, een interdisciplinaire groepspraktijk die zich uitsluitend richt op de behandeling en begeleiding van personen met NAH en hun context, en op de NAH-uni t van het Psychiatrisch Centrum Caritas te Melle. Hij geeft vorming en lezingen over de gevolgen van een NAH, begeleidt intervisies en supervisies m.b.t. neurop sychologische thema's.