Claudia Claes

Claudia Claes

Claudia Claes is departementshoofd van het Departement Sociaal-Agogisch Werk van Hogeschool Gent. Haar onderzoeksexpertise ligt in de vertaling van het ondersteuningsparadigma en kwaliteit van leven bij personen met een verstandelijke beperking. Daarnaast is zij medeauteur van de Personal Outcomes Scale (POS).

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
naar volwaardig partnerschap in een persoonsgericht ondersteuningsproces
Prijs:25,99