Joris Vlieghe

Joris Vlieghe

Joris Vlieghe is als hoofddocent verbonden aan de onderzoekseenheid Educatie, Cultuur en Samenleving van de KU Leuven. Hij doceert en onderzoekt binnen het domein van de wijsgerige pedagogiek. Zijn onderzoek richt zich op de betekenis van school en leraarschap, de impact van digitalisering op opvoeden en onderwijzen en het belang van het zintuiglijke voor een toekomstgerichte pedagogiek.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Een historisch overzicht van het denken over opvoeding
Prijs:29,99