Nick Blaser

Nick Blaser

Dr. Nick Blaser is psychiater, psychotherapeut en bewustzijnswetenschapper. In 2000 startte hij zijn eigen psychiatrische en psychotherapeutische praktijk in Basel. Hij verdiepte zich in de systemische familie- en cognitieve therapie (mindfulness) en begon de persoonlijke "ik-grens" systematisch te onderzoeken. Dit leidde tot artikelen, boekpublicaties en de oprichting van het "Centre for applied Boundary Studies".

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Leer je ik-grens kennen en ontwikkelen in relatie tot de ander
Prijs:22,99