Tine Van Regenmortel

Tine Van Regenmortel

Tine Van Regenmortel is doctor in de psychologische wetenschappen, hoofd van de onderzoeksgroep 'Armoede, maatschappelijke integratie en migratie' aan het HIVA en professor in de Master Sociaal Werk aan de Faculteit Sociale Wetenschappen va n de K.U.Leuven. Ze is als lector 'Empowerment en maatschappelijk kwetsbare groe pen' ook verbonden aan de Fontys Hogeschool Sociale Studies in Eindhoven.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Leefwereld en hulpverlening
Prijs:35,99
Subtitle: 
Krachtgerichte hulpverlening in dialoog
Prijs:35,99